Myśliwi twierdzą, że ich psy uciekają przed wielkostopym piszcząc. Wielkostopy ma metr szerokości i podobnie waży od 180 do 200 kilogramów.Wiele osób co strzelało do wielkostopego twierdzą, że ten stwór jest odporny na karabinowe i pistoletowe kule.

Reklamy